SKOLYOZ DÜZELİR Mİ

SKOLYOZ DÜZELİR Mİ

Skolyoz düzelebilr.

skolyozun derecesine bağlı olarak . doktor raporları ıle birlikte yapılacak analizler (gait analiz - biyomekanik postür ve eklem analizi) incelenerek 

skolyozun oluşumuna yada artışına etken nedenler var ise (bacak boyunda kısalık - denge kaybı - erken yorulma vb....) durumlar tespit edilerek raporlar doktoru ile paylaşılır daha sonra yapılacak tabanlık tasarımı ile oluşma etken sorunların bama bozukluğu ile giderilerek skolyozun ilerlemesi engellenir yada gerilmes için desteklenir

yapılacak egzersizler ile kullanacagı tabanlık belirli aralıklarla kontrol edilerek omurganın desteklenme işlemi tedavi süresince aktif olması sağlanır.

SKOLYOZ NEDİR

Omurganın çoğunlukla göğüs (thoracic) ve/veya bel (lumbar) bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Tek başına olabileceği gibi, kifoz (kamburluk; arkadan öne doğru anormal bir eğrilik) ile beraber de görülebilir (Kifoskolyoz). Normal omurgada yukarıdan aşağıya düz bir şekilde uzanan omurlar (omurgayı oluşturan kemikler) skolyozlu omurgada sağa, sola doğru ve/veya kendi eksenleri etrafında dönerler.
Hastalık kız çocuklarında çok daha sık görülür. Özellikle 30 dereceyi geçen skolyozlar genç kızlarda erkeklere oranla on kat fazla görülmektedir. Kesin sayı tam olarak bilinmemekle birlikte Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon skolyoz hastası olduğu düşünülmektedir.
Skolyoz omurganın sırt veya bel bölgelerinin yana doğru eğilmesidir. Bazen normalde var olan sırttaki kamburluk veya beldeki çukurluğunda artması ile beraber olur. Skolyoz oluşumunun nedeni; çok farklı sebeplere bağlı olabilir. Doğumsal, spastik çocuklar, idiopatik (sebebi belli olmayan) enfeksiyona bağlı veya tümöre bağlı olabilir.Ailesel yatkınlık idiopatik olan tümünde mevcuttur.

Skolyoz neden oluşur?

Skolyoz birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Ancak bizim günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız skolyozlar, daha çok 10’lu yaşlarda ortaya çıkan ve nedeni henüz tam olarak bilinmeyen (idiyopatik) skolyozlar ile anne karnındaki etmenler nedeniyle ortaya çıkan ve doğuştan itibaren bulgu veren doğumsal (konjenital) skolyozlardır. Konjenital skolyozda başlıca etkenlerin gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, şeker hastalığı ve bazı vitamin eksikliklerinin olduğu düşünülmektedir.

 

Başlıca skolyoz tipleri

  • Doğuştan (konjenital); genellikle omurgadaki bir gelişim kusuruna veya birbirine kaynamış kaburgalara bağlı,
  • Polio (çocuk felci), beyin felci veya kas distrofisi (erimesi) gibi durumlara bağlı olarak kasların felci sonucu oluşabilir.
  • Nedeni bilinmeyen (İdiyopatik); Daha önce düzgün olan bir omurgada, bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkabilir.

 

Skolyoz belirtileri

  • Omurganın yana doğru eğriliği
  • Omurganın yan ve öne doğru eğriliği
  • Bir omuzun (sağ-sol) öne ilerlemesi
  • Omuz ve kalçaların simetrik durmaması
  • Birinci eğriliği karşılayıcı ikinci bir eğri varlığı
  • Sırt ve/veya bel ağrısı
  • Nefes darlığı, yorgunluk