AYAĞIN TRİPOD FONKSİYONU

AYAĞIN TRİPOD FONKSİYONU

ayağın yer ile tam temasını sağlamasi amacına yönelik olarak tripod biçiminde yorumlanabilir. Bu saç ayağı Kalkaneus, 1. Ve 5. Metatars başlarından oluşur. Dengenin sağlanabilmesi için ağırlık merkezi (s2 vertebranin anteriorunda) ayak bölgesine düşmeli, ve bunu sağlayabilmek için her bir ayağın en az 2 planda hareketi olmalıdır (plantar / dorsal fleksiyon)

Ayağın tripod fonksiyonu vücudun yerle tam teasını sağlayan . bu sırada dengeli bir şekilde vücut ağırlığının dağılmasını sağlayan bir yapıdır.